กราบ 10 พระศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลปีใหม่

ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ขอเชิญกราบสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดินประทานพรให้พูนเพิ่มความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่ ‘กราบบูชาพระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

อ่านต่อ

Advertisements

‘พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล’ พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัยจัดสร้างโดยสภากาชาดไทย

พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย จัดสร้างโดยสภากาชาดไทยร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านต่อ