กราบ 10 พระศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลปีใหม่

ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ขอเชิญกราบสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดินประทานพรให้พูนเพิ่มความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่ ‘กราบบูชาพระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

อ่านต่อ

Advertisements

สคส พระราชทาน 2557

สคส พระราชทาน 2557

สคส พระราชทาน 2557


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย อ่านต่อ