50 Tattoo Designs รอยสักเพื่อพ่อของคนเกิดในรัชกาลที่ ๙ เพื่อระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

รวม 50 ภาพรอยสักที่คนไทยสักลงบนร่างกายเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เป็นที่เคารพ เทิดทูนไว้เหนือเกล้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันจะหาที่เปรียบมิได้

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของชาติ รอยสักเพื่อพ่อของคนเกิดในรัชกาลที่ ๙

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s