14 พฤศจิกายน 'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง #ในหลวงในดวงใจ

นอกจากวันนี้ 14/11/59 จะเป็นวัน #ลอยกระทงแล้ว ยังเป็น #วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ด้วย โครงการฝนหลวง หนึ่งในโครงการพระราชดำรินับพันนับหมื่นที่พ่อทำให้เราทุกๆ คน
“หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้”

http://buxpub.com/14-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%ab/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s