นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นพบความสัมพันธ์ “ดวงจันทร์” กับ “แผ่นดินไหว”

Nature Geoscience รายงานนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นพบความสัมพันธ์ “ดวงจันทร์” กับ “แผ่นดินไหว” นับเป็นครั้งแรกที่ได้นำข้อมูลทางสถิติมาประกอบการวิเคราะห์ในเรื่องนี้

วารสาร Nature Geoscience ตีพิมพ์รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น Satoshi Ide นักแผ่นดินไหววิทยา จากมหาวิทยาลัยโตเกียวและทีมงานได้ตรวจสอบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จาก 3 แหล่งคือญี่ปุ่น แคลิฟอร์เนีย และตำแหน่งอื่นที่เหลือทั่วโลก ในช่วง 15 วันก่อนที่จะเกิดการสั่นไหวขึ้นโดยทำเป็นค่าเปรียบเทียบกับแรงไทดัลจากดวงจันทร์ พบว่าการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เช่นที่ชิลีและแผ่นดินไหวโตโฮกุนั้นเกิดใกล้ช่วงที่แรงไทดัลจะขึ้นถึงจุดสูงสุด นั่นคือช่วงใกล้วันขึ้น 15 ค่ำและวันแรม 15 ค่ำ ซึ่งเป็นขณะที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และโลกเรียงตัวกัน และจะมีผลมากกับแผ่นดินไหวในแนวมุดตัวหรือ Subduction zone

ทีมงานอ้างว่าได้สังเกตแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากกว่า 10,000 ครั้งในช่วงใกล้จันทร์เต็มดวงหรือช่วงจันทร์ดับ จะมีแนวโน้มกลายเป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่ได่ถึงแมกนิจูด 8 หรือใหญา่กว่านั้น.
Buxpub

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s