‘พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล’ พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัยจัดสร้างโดยสภากาชาดไทย

พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย จัดสร้างโดยสภากาชาดไทยร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล

สภากาชาดไทยแจ้งว่า เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี ในปีพุทธศักราช 2560 สภากาชาดไทย จึงร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.ประดับที่ผ้าทิพย์พระลอยองค์ขนาดความสูง 3 เซตติเมตร ทั้ง 3 เนื้อ

และให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ ประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปบูชา ขนาด 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว ว่า “พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล” ( พระ-พุด-ทะ-สัด-ถิ-สิ-ริ-วัด-สะ-มงคล ) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ ที่มีความโดดเด่นด้านพุทธานุภาพในทางปกปักรักษาคุ้มครองจากภยันตรายทั้งปวง ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพุทธาภิเษก วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยอาราธนาพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงศิลชั้นสูง 10 รูปร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์

สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น “ผู้ให้” เพราะความงดงามแห่งการให้” เป็นคุณค่าทางจิตใจที่มีคุณค่าแก่การส่งต่อ จึงขอร่วมเป็นสะพานบุญด้วยการเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญมหากุศลและรับพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่น เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคล รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s