นายกรัฐมนตรีรับร่างรัฐธรรมนูญ หากร่างผ่าน ต่อไปอยู่ไหนก็เป็นคนไทยไม่ทำลายประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีเปิดใจรับร่างรัฐธรรมนูญพร้อมคำถามพ่วงในฐานะส่วนตัว หากร่างผ่านคงกลับบ้านอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเหมือนเดิมไม่ทำลายประเทศไทยด้วยการพูดให้เสียหาย ติงอย่าเอาสายตาของต่างประเทศมาโจมตีเราขอบคุณมิตรประเทศที่ห่วงใย

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ร.ร.นายร้อยจปร.) จ.นครนายก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ 129 ปี พร้อมทรงวางพานพุ่มและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมรูป ร.5 ณ ศาลาวงกลม ก่อนจะเสด็จเข้าหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 10 รูป

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จก่อนรับเสด็จ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า วันนี้เป็นวันมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยที่เป็นแหล่งกำเนิดของนายทหารทุกคน ตนก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ และเคยเป็นทหาร อีกทั้งก็ใส่เครื่องแบบทหารนอกราชการมา วันนี้ตนมาในสองสถานะคือ ตำแหน่งนายกฯ ที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลมาร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติ และมาในฐานะศิษย์เก่า ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองปกติ เนื่องจากความมีเสถียรภาพทางการเมือง และการรักษาความมั่นคง รวมถึงการรักษาสภาพให้ประเทศชาติสามารถเดินหน้าได้

ทั้งนี้ตนอยากพูดในฐานะหัวหน้าคสช. ว่าเราเข้ามาเพื่อทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น จนมีความเป็นเสถียรภาพ เพื่อเดินหน้าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากล ประเทศมีบทเรียนที่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและมีรัฐธรรมนูญ รัฐบาลที่เหมาะสมในการเปลี่ยนผ่านประเทศให้ได้อย่างที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2557 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ประเทศมีบทเรียนที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมีรัฐธรรมนูญและรัฐบาลที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศให้ได้อย่างที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมามีทั้งดี ดีมาก และดีน้อย แต่ไม่มีรัฐธรรมนูนฉบับไหนถูกใจคนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหลายประเทศก็เป็นแบบบ้านเรา ที่ผ่านมา เราพยายามเดินหน้าปฏิรูปให้ได้เพื่อให้เป็นไปตามพื้นฐานของประเทศ โดยตนคำนึงถึงว่าจะอยู่ต่อไปอย่างไรในวันหน้าโดยไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก เราทำตามหลักการที่มีอยู่ รวมถึงแม่น้ำ 5 สาย ซึ่งทุกคนต้องนำไปเป็นบรรทัดฐาน

รัฐบาลไม่สืบทอดอำนาจ-เลือกตั้งปี 2560

“รัฐบาลไม่ต้องการสืบทอดอำนาจ ผมพูดเสมอว่าเราจะต้องเลือกตั้งปี 2560 เพราะเป็นสัญญาที่ให้ไว้ทั้งในและต่างประเทศ และเราต้องมองว่าสิ่งใดจะเข้าไปสู่กระบวนการเหล่านั้นได้คือการร่างรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาอีก ผมอยากให้เข้าใจว่าเราต้องการเดินหน้าประเทศ และทำอย่างไรให้ประเทศมีเสถียรภาพมีอีกอย่างน้อย 5 ปี มองในแง่อายุของรัฐบาลการเลือกตั้งและแผนการปฏิรูป ซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่อยู่ในวงรอบ 5 ปี และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งหวังว่าใครผมหรือใคร แต่เป็นเรื่องของกลไกต่างๆ ตามวิถีทางประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังการลงประชามติ”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และทั่วถึง ประชาชนที่พยายามลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ไม่อยากให้มองว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการร่างโดยทหาร แต่เป็นการร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการให้จัดทำรัฐธรรมนูญ โดยมีการนำเอาพื้นฐานของเดิม ปัจจุบัน และอนาคตมาใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าไม่ทำแบบนี้ ทุกอย่างจะเป็นแบบเดิม จึงต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาให้ได้ เพื่อให้ทันตามโรดแม็ปที่ประกาศไว้

ส่วนที่วิจารณ์ว่าทำไมไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ตนยืนยันว่าประชาชนมีส่วนร่วมตามขั้นตอนอยู่แล้ว มีเพียงบางพวกที่ไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งตนบังคับไม่ได้

สำหรับการทำประชามติ ถ้าคิดว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ ตนก็ไม่ต้องไปประกาศไว้แบบนั้นทั้งการให้มีการเลือกตั้งและการทำประชามติ เพราะรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนดไว้ชัดเจน ตนไม่ได้วาดภาพความน่ากลัว แต่ต้องการสร้างความรับรู้ว่าเราจะอยู่ต่อไปอย่างไรในอนาคต ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้น 2 วันข้างหน้านี้ถือเป็นอนาคตของประเทศ อย่าให้ใครมาบิดเบือนหรือชี้นำในทางที่ไม่ถูกต้อง ถ้าไม่อยากให้ปัญหาเดิมสร้างความขัดแย้งอีก เพราะวันนี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนอดทนสักระยะหนึ่ง อย่าขัดแย้งกันด้วยเรื่องการลงประชามติ

รับร่างรัฐธรรมพร้อมคำถามพ่วง

“ผมขอตอบในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ขอให้แยกให้ออกจากตำแหน่งหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรี ผมจะลงเห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติ เพราะถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปไม่ได้ ทุกอย่างจะกลับไปที่เดิม ผมยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการชี้นำ ผมก็น่าจะพูดได้เพราะได้ปรึกษาฝ่ายกฏหมายแล้ว ร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเองได้ แต่สิ่งที่ได้คือเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน แต่กฎหมายลูกจะเป็นกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม ซึ่งจะต้องทำให้เสร็จโดยรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน โดยยังมีอีกหลายขั้นด้วยกัน ทั้งการออกพระราชบัญญัติ กฏกระทรวง ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวโยงที่จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติได้”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวและว่า “เราอย่ามาทะเลาะเรื่องรัฐธรรมนูญ ขอให้ดูและพิจารณาให้ดี ผมเปิดทุกอย่างให้แล้ว ถ้าผมจะเป็นเผด็จการ ก็ไม่ต้องให้มีการลงประชามติ และไม่ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งในปี 2560 “

เมื่อถามว่าประเทศไทยพร้อมที่จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเเล้วหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า อยู่ที่ประชาชนคนไทยทั้ง 67 ล้านคน ไม่ใช่ต่างประเทศ สิ่งที่ตนขอร้องคืออยากให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง เพราะเรื่องเศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม และกฏหมายต่างๆ ส่วนการตัดสินคดีถือเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม และตนจะไม่ไปละเมิดศาล จึงอย่ามองแค่แง่บวกหรือแง่ลบ แต่ต้องดูว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร

ส่วนการที่ตนระบุว่าไม่ให้กลัวผีที่มองไม่เห็นนั้น เป็นเพราะหลายคนไปวาดภาพไว้ ซึ่งเป็นเพียงคำเปรียบเทียบในส่วนที่มองไม่เห็นในเรื่องที่คสช.จะสืบทอดอำนาจ ส่วนอดีตก็มีผีอยู่เช่นกัน ต้องทำอย่างไรให้มีคาถาป้องกันผี ซึ่งคล้ายกับการลงประชามติจะต้องมีรัฐธรรมนูญให้ได้

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนยันต์กันผี และทำอย่างไรให้คนดีอยู่ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัว แต่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ประเทศไทยมีร่างรัฐธรรมนูญกี่ฉบับ ผ่านเหตุการณ์นี้มากี่ครั้ง เราก็พยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อให้เป็นการกระทำครั้งสุดท้ายและวางพื้นฐานของประเทศและเราก็เปิดให้ทุกคนเเสดงความคิดเห็นได้ และต้องยอมรับความคิดเห็นของส่วนใหญ่ ซึ่งทุกอย่าง ตนไม่ได้เปิดในทุกเรื่อง เพราะต้องผ่านกลไกต่างๆและทำอย่างไรให้สงบเรียบร้อยภายใน 5 ปี โดยทุกอย่างจะเริ่มต้นได้ก็ต้องมีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในช่วงเวลาเหล่านี้

ขอบคุณต่างประเทศที่ห่วงใยไทย

“ขอบคุณต่างประเทศที่ห่วงใยในฐานะที่เราเป็นมิตรประเทศร่วมกัน ไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร จึงต้องทำให้หลายประเทศมีความมั่นใจในประเทศไทย เรากำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามที่ทุกคนและโลกต้องการ ซึ่ง คสช.และรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ดีขึ้น จึงอยากให้ประชาชนตั้งใจและร่วมมือกันทำให้ประเทศไม่กลับไปเป็นเหมือนเก่า ตนไม่ได้วาดภาพความหวาดกลัวให้ใคร เพียงแต่จะทำอย่างไรไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้หันกลับไปถามผู้บัญชาการเหล่าทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ยืนเข้าเเถวต้อนรับว่า ทหารเข้าใจใช่หรือไม่ โดย พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ได้ตอบรับด้วยการโค้งคำนับ และพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ต้องเข้าใจอยู่แล้ว เพราะอยู่กับตนมานาน วันนี้ตนเป็นนายทหารนอกราชการ แต่ความเป็นทหารก็อยู่ในตัวตลอด เพราะถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิต ตายไปก็เป็นผีทหาร

ไม่ทำลายประเทศไทยไม่พูดให้ไทยเสียหาย

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนสงสัยว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านแล้ว พล.อ.ประยุทธ์จะไปไหน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็ไม่รู้เหมือนกัน คงจะกลับบ้าน ไม่อยากให้ไปคิดตรงนั้น คืออย่าไปกลัวผีที่มองไม่เห็นตนก็ยังอยู่ แต่ในเรื่องนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการต่อไป ความเป็นประชาธิปไตยก็ไปว่ากันตรงโน้น อย่ามากังวลกับตน ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนตนก็เป็นคนไทยและไม่ทำลายประเทศไทยรวมถึงพูดให้เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนที่มาต่อจากตน ตนก็จะไม่ว่าเขา เพราะเคารพในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ และการบริหารราชการแผ่นดินของทุกรัฐบาล

แต่เมื่อไหร่ที่ชาติมีความเสียหาย นั้นคือสิ่งที่ตนตัดสินใจว่า จะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นได้อย่างไร ในหลายประเทศก็เป็นเหมือนเราเพราะฉะนั้นอย่าเอาสายตาของต่างประเทศมาโจมตีเรา เพราะเราคือเรา คนที่พูดอยู่ข้างนอกไม่ได้เดือนร้อนเหมือนเรา ไม่ได้รับรู้สถานการณ์ภายในประเทศ ทั้งความคิด มุมมองและพื้นฐานที่ต่างกัน เราจะต้องทำให้คนไทยเดินไปพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากทุกคนจะร่วมมือกันกับเราที่จะทำงานในช่วงนี้ อย่างน้อยต้องดีกว่าเดิม และสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความศรัทธา ซึ่งตนก็มีความศัทธาว่าจะต้องทำให้สำเร็จ ประชาชนทุกคนก็ต้องมีศรัทธา เพราะต่างก็ช่วยเหลือ คสช.และรัฐบาลมา 2 ปีแล้ว

ที่มา ไทยทริบูน

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s