34 คำถามกับบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

1. บริการพร้อมเพย์ดีอย่างไร บังคับให้ทุกคนต้องลงทะเบียนหรือไม่

บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือเดิมใช้ชื่อว่า เอนี่ ไอดี (Any ID) เป็นทางเลือกในการให้บริการ

 • โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เลขประจำตัวประชาชน ทำให้กํารโอนเงินผ่ํานบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกและปลอดภัยโดยจะให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร คือ Mobile Banking, Internet Banking และ ตู้ ATM ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย
 • พร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกให้ประชาชน โดยทุกคนไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน แต่ผู้ที่มีการโอนเงินรับเงินบ่อยๆ ควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์เพราะจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก อย่างไรก็ดี บริการโอนเงินแบบเดิมก็ยังมีอยู่
 • ในระยะแรกจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อให้บริการรับโอนเงินระหว่างบุคคลก่อน โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้

มูลค่าการโอน/รายการ ค่าธรรมเนียม/รายการ

  • ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรี
  • มากกว่า 5,000–30,000 บาท ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาท
  • มากกว่า 30,000–100,000 บาท ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาท
  • มากกว่า 100,000–วงเงินสูงสุดที่กำหนด *ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาท

*วงเงินสูงสุดตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s