ที่ดิน World Peace Valley เอกสารสิทธิ์มีพิรุธ 186 ไร่ เหมือนรีสอร์ทโบนันซ่า และบ้านตากอากาศพิธีกรดัง

World Peace Valley

สำนักงานที่ดินโคราชเผยผลสอบที่ดิน เวิลด์พีซ วัลเลย์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่กว่า 480 ไร่ พิรุธไร้เอกสารสิทธิ 186 ไร่และบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.50 ไร่ ด้านดีเอสไอลงพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมมุกตะวัน เกาะยาว จ.พังงา เนื้อที่กว่า 1,000ไร่ แจ้งเจ้าของพื้นที่แสดงหลักฐานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายไพโรจน์ บัวน่วม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบที่ดินของโครงการเวิลด์พีซ วัลเล่ย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาของวัดพระธรรมกาย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่า ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแล้วล้อมได้ขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการยึดครอบครองทางสาธารณประโยชน์ของวัดพระธรรมกาย โครงการเวิลด์พีซ วัลเล่ย์ ตามหนังสือ ที่ ตช 0026.73/1452 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 ที่ส่งมายังสำนักงานที่ดิน

โดยเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามบันทึกการตรวจสอบที่แสดงค่าพิกัด จำนวน 23 จุด รอบโครงการเวิลด์พีซ วัลเล่ย์ ตามหนังสือที่กองกำกับการ 3 ที่ส่งมายังสำนักงานที่ดินดังกล่าว ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 480-0-61 ไร่ ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวในระวางพบมีเอกสารสิทธิจำนวน 13 แปลง แยกเป็นโฉนดที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 62-3-95 ไร่ และ น.ส.3 ก.จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 230-3-08 ไร่ รวมมีเอกสารสิทธิที่ดินจำนวนเนื้อที่ 293-3-03 ไร่

ส่วนที่เหลือเนื้อที่ 186-1-58 ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด พื้นที่บริเวณดังกล่าวนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ในเขตนิคมฯ

สำหรับเอกสารสิทธิที่ดินทั้ง น.ส.3 ก. และโฉนดที่ดินทั้ง 13 แปลงนั้น ปัจจุบันถือกรรมสิทธิ์โดยบุคคลธรรมดา 2 แปลง รวม 50-2-23 ไร่ คือ

1.โฉนดที่ดินเลขที่ 34378 เลขที่ดิน 72 หน้าสำรวจ 197 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 31-3-99 ไร่ มีชื่อ น.ส. พรจันทร์ ลูกอินทร์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

2. โฉนดที่ดินเลขที่ 68586 เลขที่ดิน 84 หน้าสำรวจ 1771 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 18-2-24 ไร่

ส่วนที่เหลือจำนวน 11 แปลง รวมเนื้อที่ 243-0-80 ไร่ ปัจจุบัน “มูลนิธิตะวันธรรม” เป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ทั้งหมดได้รับการบริจาคมาพร้อมกันเมื่อปี 2550

“เอกสารเดิมก่อนนำมาออกโฉนดและ น.ส.3 ก. ที่มาจากเอกสาร น.ค.3 (นิคมสร้างต้นเองลำตะคอง) ซึ่งมีการดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของทางราชการ ฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่าเอกสารสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้มาโดยชอบตามกฎหมาย ส่วนพื้นที่ที่เหลือนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบหาที่ไปที่มา ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งกำชับให้ดำเนินการอย่างรอบคอบและให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งผลการตรวจสอบดังกล่าวได้รายงานให้ทราบแล้ว” นายไพโรจน์ บัวน่วม กล่าว

ส่วนพื้นที่ที่เหลือที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินกว่า 186 ไร่นั้น หากที่ดินดังกล่าวมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเจ้าของพื้นที่ก็สามารถดำเนินการใดๆ ได้ แต่ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของโฉนดที่ดินว่าได้มาโดยถูกต้องหรือไม่และได้มาอย่างไรจากพื้นที่ใด เนื่องจากส่วนใหญ่ในพื้นที่ของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จะเป็นที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคองและเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รวมถึงพื้นที่ป่า

ดีเอสไอ ประสานหน่วยงานในพื้นที่ เข้าตรวจสอบเวิลด์พีซ วัลเล่ย์ เขาใหญ่ และสถานปฏิบัติธรรมมุกตะวัน เกาะยาว จ.พังงา เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ กล่าวถึงกรณีตรวจสอบที่ดินที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกาย ว่า ขณะนี้ดีเอสไอได้รับการร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบที่ดินจำนวนสองแห่ง ได้แก่ รีสอร์ท เวิลด์พีซ วัลเล่ย์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่มีเนื้อที่หลายพันไร่และสถานปฏิบัติธรรม มุกตะวัน เกาะยาว จ.พังงา เนื้อที่กว่า 1,000ไร่ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการลงพื้นตรวจสอบแผนที่ของที่ดินทั้งสองแปลง

ทั้งนี้จากการนำภาพถ่ายทางอากาศมาตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าบางแห่งมีการก่อสร้างสาธารณูปโภค อาทิ อ่างเก็บน้ำ อาคารต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จึงได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความชัดเจนว่ามีการบุกรุกป่าสงวน หรือเป็นพื้นที่สาธารณะหรือไม่

นอกจากนี้ ยังพบว่าที่ดินทั้ง 2 แห่งมีรายชื่อผู้ครอบครองเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ จากนี้หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานยืนยันว่าอาจเป็นการบุกรุก เจ้าหน้าที่จะขออำนาจศาลพิจารณาหมายค้นเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนกระบวนการตรวจสอบจะทราบผลเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลส่งมาให้กับทางพนักงานสอบสวนดำเนินการ ในส่วนที่ดินแปลงอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีความเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกายทั่วประเทศที่ยังมีอีกหลายแห่งแต่ยังไม่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา

ธรรมกาย โชว์เอกสารยัน เวิลด์ พีช วัลเลย์ ไม่รุกพื้นที่ป่าสงวนเขาใหญ่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย นำเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิลด์ พีช วัลเลย์ เขาใหญ่ ม.6 ต.ป่าตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ออกให้โดย อบต.โป่งตาลอง มาแสดงต่อสื่อมวลชนเพื่อยืนยันว่าได้รับอนุญาตก่อสร้างถูกต้อง โดยที่ดินดังกล่าวซื้อมาจากชาวบ้านที่ครอบครองโฉนดเกิน 10 ปี และไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและไม่ใช่พื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.)

ส่วนอาคารในศูนย์ปฏิบัติธรรม กินพื้นที่ 1 ใน 3 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดกว่า 400 ไร่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เพราะต้องสร้างเป็นอาคารสูงเนื่องจากต้องใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชน 1,500 คน พร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่รีสอร์ทหรือคอนโดหรูหรา เป็นเพียงสถานที่เรียบง่าย แต่เนื่องจากจุดใกล้เคียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้

ส่วนกรณีการเก็บเงินลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท ต่อคนนั้น เป็นเงินกิจกรรมสำหรับ 5 วัน โดยเป็นเงินค่าอาหาร และค่าบำรุงสถานที่เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารแน่นอนและหากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หรือหน่วยงานราชการจะเข้าไปตรวจสอบก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ

ส.ป.ก.ชี้ชัด ตรวจสอบพบศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกาย รุกล้ำเขต ส.ป.ก.50ไร่ คล้ายกรณีโบนันซ่าและบ้านตากอากาศพิธีกรชื่อดัง

นาย ชำนาญ กลิ่นจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงเรื่องเดียวกันว่า จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โดยการนำภาพแนวเขตของ ส.ป.ก.มาซ้อนกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วพบว่า ตำแหน่งที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิลด์พีซ วัลเล่ย์ อยู่ในเขตพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง และจากการลงพื้นที่จริงของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ได้ใช้เครื่องจีพีเอสจับพิกัดตรวจสอบบริเวณด้านนอกรอบแนวรั้วของศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เบื้องต้นพบว่าแนวรั้วของศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ทางด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่รุกล้ำเข้าไปในแนวเขตของ ส.ป.ก.ประมาณ 50 ไร่

โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง มีแต่เพียงแนวเขตรั้วของเวิลด์พีซ วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ล้ำเข้ามาในเขต ส.ป.ก. และหากตรวจสอบว่าล้ำเข้ามาในเขต ส.ป.ก. เท่าไร ก็ต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ทางวัดถือครอง ขณะนี้ทาง ส.ป.ก.อยู่ระหว่างประสานงานให้ผู้ครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าว นำเอกสารสิทธิการครอบครองพื้นที่มายืนยัน ซึ่งหากมีเอกสารสิทธิมายืนยันก็ต้องดำเนินการตรวจสอบว่า เอกสารสิทธิที่ดินดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร

กรณีนี้จะเหมือนกับกรณีรีสอร์ทโบนันซ่า เขาใหญ่ โครงการมูนแดนซ์ บ้านตากอากาศของพิธีกรชื่อดัง รุกพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแต่มีโฉนดที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินต้องตรวจสอบการได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ หากได้มาไม่ชอบเพิกถอนโฉนดก่อนทาง ส.ป.ก.ถึงจะยึดพื้นที่คืนได้

Source : ไทยทริบูน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s