การวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงประชามติ สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่ ระบุ การวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงประชามติ ชี้ วันนี้ประชาชนยังเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ เท่าเดิม เพราะเป็นเรื่องยากไม่มีใครมาอธิบาย แนะ กกต.สร้างความเข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ

นับถอยหลังอีกไม่นานกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ขณะที่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ กกต. ต้องเร่งทำงานอย่างหนักเพื่อให้การออกเสียงประชามติครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ท่ามกลางความกดดันและกระแสข่าวต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,169 คน สำรวจระหว่างวันที่ 20 – 24 มิ.ย.2559

ผลสำรวจประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ความคิดเห็นที่แตกต่างของการจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

อันดับ 1 แต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจไม่เหมือนกัน การรับข้อมูลข่าวสารมากน้อยไม่เท่ากัน 81.78 %

อันดับ 2 เป็นสิทธิส่วนบุคคล ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกในสิ่งที่ตนพอใจ 77.07 %

อันดับ 3 ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจมากขึ้น 66.55 %

อันดับ 4 กระแสข่าวลือต่างๆ มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน 65.61%

อันดับ 5 การเห็นต่างเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ช่วยท้วงติง จะได้ทำงานอย่างรอบคอบรัดกุม 60.12 %

การวิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละฝ่ายมีผลต่อการตัดสินใจที่จะลงประชามติของประชาชนมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ไม่มีผล 32.10 % เพราะ ตัดสินใจไว้แล้ว ตัดสินใจด้วยตัวเอง ใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าว เชื่อมั่นในตนเอง ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยมีผล 30.26% เพราะ ทุกคนมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ ยอมรับในความคิดเห็นของแต่ละคน เป็นเกมการเมือง ฯลฯ

อันดับ 3 ค่อนข้างมีผล 24.01% เพราะ ข้อมูลที่นำเสนออาจทำให้คล้อยตาม การตัดสินใจอาจเป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมา ฯลฯ

อันดับ 4 มีผลมาก 13.63% เพราะ การรับรู้ข้อมูลอย่างหลากหลายทำให้รู้สึกลังเล ไม่มั่นใจ คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มีชื่อเสียงมีความรู้ ฯลฯ

ณ วันนี้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ “ร่างรัฐธรรมนูญ” เพิ่มขึ้นหรือไม่?

อันดับ 1 เหมือนเดิม 69.38% เพราะ เป็นเรื่องเข้าใจยาก เนื้อหาเยอะ ไม่ค่อยมีใครออกมาให้ความรู้ อยากให้มีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ฯลฯ

อันดับ 2 เพิ่มขึ้น 30.62% เพราะ สนใจติดตามข่าวเป็นประจำ มีช่องทางให้ติดตามที่หลากหลาย ต้องการทำความเข้าใจมากขึ้น ฯลฯ

ประชาชนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ กกต.เร่งทำงานอะไรบ้าง?

อันดับ 1 ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ 82.63%

อันดับ 2 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการลงประชามติ ออกมาใช้สิทธิของตน 70.49%

อันดับ 3 ทำงานอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ 68.52%

อันดับ 4 จัดเตรียมคณะทำงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน 62.53%

อันดับ 5 เคารพกฎหมาย ยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด 53.21%

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s