ศาลอาญาคดีทุจริตปราบโกงทั้งผู้รับ-ผู้ให้ คดีไม่มีอายุความ

สนช.ลงมติผ่านตั้ง “ศาลอาญาคดีทุจริต” ปราบโกงข้าราชการแบบครบวงจรใช้ระบบไต่สวน คนทั่วไปสัญญาว่าจะให้หรือข่มขู่ข้าราชการโดนด้วย เผย 6 ลักษณะของการทุจริต ไม่มีอายุความ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่รัฐสภาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่ 1 เป็นประธานมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบ  ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาเสร็จแล้วด้วยคะแนน 160 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ประกาศใช้เป็นกฏหมายต่อไป ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยกฐาน ะ“แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา”ที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 แยกมาเป็นศาลเฉพาะ

2.ผู้ที่จะมาเป็นผู้พิพากษานั้นให้คัดเลือกจากผู้ที่เคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรือผู้พิพากษาในศาลอาญาไม่น้อยกว่า 10 ปี จะได้หลักประกันว่ามีความชำนาญโดยเฉพาะ และจะพิจารณาคดีได้รวดเร็วขึ้น

3.ศาลฯนี้เป็นศาลชำนัญพิเศษ ใช้ระบบไต่สวน ต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่ใช้ระบบกล่าวหาเช่นเดียวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

4.ศาลอาญาคดีทจริตและประพฤติมิชอบมี 2 ศาล คือ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

รายงานข่าวเปิดเผยว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดนิยามคำว่า “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้มีความหมายครอบคลุม 6 ประเภทคดีประกอบด้วย

1.คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือจากการประพฤติมิชอบ

2.เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

3.คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลให้ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับ ยอมจะรับ หรือให้ ขอให้ รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือการใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

4.คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

5.คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีและเอกสารดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และ

6.คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

นอกจากนี้ยังกำหนดเรื่องอายุความในกรณีที่จำเลยหลบหนีระหว่างพิจารณาของศาล ก็ไม่มีการนับเวลาที่หลบหนีมาเป็นอายุความ และเมื่อคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลย ก็จะไม่นับอายุความเพื่อรอจับตัวมาลงโทษตาม มาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแปลว่าจะไม่นับอายุความ จึงต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่นับอายุความ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s