“ในหลวง” พระราชทานเครื่องราชฯ ทีมวอลเลย์บอลหญิง

“ในหลวง” พระราชทานเครื่องราชฯทีมวอลเลย์บอลหญิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ของทีม

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2013 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2556 รวมทั้งสิ้น 18 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

 • นางสาววรรณา บัวแก้ว
 • นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว
 • นางสาวอำพร หญ้าผา
 • นางสาวนุศรา ต้อมคำ
 • นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
 • นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ์
 • นางสาวมลิกา กันทอง
 • นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี
 • นางนางสาวปิยะนุช แป้นน้อย
 • นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง
 • นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์
 • นางสาวอัจฉราพร คงยศ

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

 • จ่าอากาศเอก เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
 • นาวาอากาศตรี ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค
 • นายดนัย ศรีวัชราเมธากุล

เจ้าหน้าที่ประจำทีม
ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

 • นายกฤตพล พิทธไชย

 

ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

 • นายพิสิษฐ์ นัทธี

 

ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

 • นางสาวทิพยรัตน์ แก้วใส

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s